istories.gr - Η δική σου φωνή στο διαδίκτυο

Επενδύσεις γαι εξοικονόμηση ενέργειαςΕπενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια χωρίς συμμετοχή ή με περιορισμένη δαπάνη των ιδιοκτητών προβλέπει το νομοσχέδιο που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα ο υπουργός Ανάπτυξης κ.Κ.Χατζηδάκης και προβλέπεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στο καλοκαίρι.
Σύμφωνα με αυτό, θεσπίζεται η Χρηματοδότηση Ενεργειακών Έργων από τρίτους.
Συγκεκριμένα με το νέο θεσμικό πλαίσιο μια εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών θα αναλαμβάνει το κόστος για την υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Αυτές μπορεί να είναι διπλά τζάμια και κουφώματα, η αντικατάσταση του καυστήρα, οι μονώσεις κ.ά. Η αμοιβή της εταιρείας αυτής θα εξοφλείται σταδιακά από το όφελος που θα έχουν οι ιδιοκτήτες από τη μείωση των λογαριασμών τους του ηλεκτρικού, του πετρελαίου θέρμανσης κ.λπ.
Ο υπουργός τόνισε ότι με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομείται ενέργεια ενώ παράλληλα θα υπάρξει και μία πρωτοποριακή επιχειρηματική δράση, χωρίς αυτό να επιβαρύνει τους καταναλωτές.
Για την επιδότηση ή την εξασφάλιση επιδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημιουργείται το «Πράσινο ταμείο» που θα χρηματοδοτείται από Κοινοτικά προγράμματα και από τον κύκλο εργασιών των ενεργειακών επιθεωρήσεων ο οποίες θεσπίστηκαν με νόμο που ψηφίστηκε την περασμένη χρονιά και είναι υποχρεωτικές για όλα τα κτίρια που πωλούνται ή ενοικιάζονται.
Οι σχετικές ρυθμίσεις δεν έχουν όμως ακόμη ενεργοποιηθεί καθώς εκκρεμεί η έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων για τη θέσπιση του Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών και τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Ο υπουργός κ. Χατζηδάκης επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι το κόστος για την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών δεν θα ξεπερνά το ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως άλλωστε έχει συμφωνηθεί με την Ομοσπονδία ιδιοκτητών ακινήτων.
Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει επίσης:
Στις νέες οικοδομές και σε όσα κτίρια ανακαινίζονται ριζικά θα εγκαθίστανται νέοι ηλεκτρονικοί μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα τηλεμέτρησης. Ήδη έχουν εγκατασταθεί μετρητές αυτής της τεχνολογίας σε 8.500 καταναλωτές μέσης τάσης και 100 χαμηλής ενώ η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει πιλοτικά άλλους 60.000 σε μεγάλους καταναλωτές χαμηλής τάσης (επιχειρήσεις και νοικοκυριά). Οι μετρητές αυτοί παρέχουν τη δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών χρεώσεων στη διάρκεια του 24ώρου.
Οι εταιρείες παροχής ενέργειας θα ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και δαπανών, και θα τους παρέχουν συγκριτικά στοιχεία με τις καταναλώσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ή με έναν τυπικό καταναλωτή της ίδιας κατηγορίας.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου οι νέες οικοδομές που κάνουν αποδεδειγμένα χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Μεταφέρεται στη νομοθεσία ο εθνικός στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας 9% έως το 2016 που έχει τεθεί από την ΕΕ.
Τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δημοσίου και προβλέπεται η αντικατάσταση ή η αναβάθμιση μη ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Προμήθειες εξοπλισμού που δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές δεν θα θεωρούνται δημόσια δαπάνη, δεν θα εκκαθαρίζονται και δεν θα πληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου.
Δημιουργείται Διυπουργική Επιτροπή για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με συμμετοχή των υπουργών Οικονομίας, Εξωτερικών και Ανάπτυξης, ενώ έχει ήδη καταρτισθεί νομοσχέδιο που αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις έρευνες.
Το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής αποκτά αυτοτελή νομική προσωπικότητα ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που θα χρηματοδοτείται με ετήσια εισφορά από τις ενεργειακές εταιρείες. http://www.istories.gr/